įsipareigojimų neįvykdymo atvejis

termino šaltinis: 
2011 m. rugsėjo 20 d. Europos centrinio banko gairės dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (nauja redakcija) (ECB/2011/14)
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Atvejis, nurodytas Eurosistemos kredito vertinimo sistemoje (EKVS), atitinkantis apibrėžimą, pateiktą Direktyvoje 2006/48/EB ir Direktyvoje 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo ( 108 ) (jos kartu vadinamos Kapitalo poreikių direktyva, KPD). Taigi įsipareigojimų neįvykdymo atvejis yra tada, kai „a) kredito įstaiga mano, kad tikėtina, jog įsipareigojantysis asmuo galutinai neįvykdys savo kreditinių įsipareigojimų kredito įstaigai, patronuojančiai įmonei ar bet kuriai iš jos dukterinių įmonių, jeigu kredito įstaiga nesiims atgręžtinių veiksmų, kaip antai vertybinių popierių pardavimas (jei tokių yra)“; ir (arba) „b) įsipareigojantysis asmuo daugiau kaip 90 dienų vėluoja įvykdyti bet kurį reikšmingą įsipareigojimą kredito įstaigai, patronuojančiai įmonei ar bet kuriai iš jos dukterinių įmonių“.
apibrėžties šaltinis: 
2011 m. rugsėjo 20 d. Europos centrinio banko gairės dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (nauja redakcija) (ECB/2011/14)
angliškas terminas: 
default event

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius